تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
جۇكتەۋ 1379
ءان تۋرالى

سوندا دا باقىتتىسىڭ، باقىتتىسىڭ
ماڭدايىڭدى تاسقا ۇرما.
سوندا دا باكىتتىسىن سكاچات

سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
قايداسىڭ
قايداسىڭ
تار زامان
تار زامان
جالعىز-اق بيلە
جالعىز-اق بيلە
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
ankui app
ankui.kz