تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
تارازى - سوندا دا باقىتتىسىڭ
جۇكتەۋ 1118
ءان تۋرالى

سوندا دا باقىتتىسىڭ، باقىتتىسىڭ
ماڭدايىڭدى تاسقا ۇرما.
سوندا دا باكىتتىسىن سكاچات

سىناق ءومىر
سىناق ءومىر
ادەمى اي مەن بىرگە
ادەمى اي مەن بىرگە
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
نەگە
نەگە
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
ankui app
ankui.kz