ءالي وقاپوۆ
ءالي وقاپوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 28
  • كورلىم: 5399
ءانشى تۋرالى

ءالي تاسقىن ۇلى وكاپوۆ (22 شىلدەدە 1991 جىلى الماتى قالاسىندا تۋعان.) - ەسترادالىق ءانشى، ءبيشى. العاش قازاقستاندى حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىتقان روزا رىمبايەۆانىڭ ۇلى.

وتە ۇنايدى
وتە ۇنايدى
قۇستارمەن قوشتاسۋ
قۇستارمەن قوشتاسۋ
اقساق قۇلان
اقساق قۇلان
اينا
اينا
باۋىرلار
باۋىرلار
ankui app
ankui.kz