بەكجان تۇرىس
بەكجان تۇرىس اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 15
  • كورلىم: 9073
ءانشى تۋرالى

بەكجان اساۋباي ۇلى تۇرىس (1965 جىلى 15 اقپاندا الماتى وبلىسى ۇيعىر اۋدانى شوشاناي اۋىلىندا تۋعان) — اكتەر.قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2009). دارىن مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2004). مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىنىڭ اكتەرى (1990 جىلدان).

جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
سەن قورقاقسىڭ
سەن قورقاقسىڭ
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
گۇلمىن
گۇلمىن
ankui app
ankui.kz