ءبىلال ىسقاقوۆ
ءبىلال ىسقاقوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 14
  • كورلىم: 1374
ءانشى تۋرالى

ىسقاقوۆ ءبىلال الپان ۇلى 1954 جىلى 20 قازاندا قازىرگى شىعىس قازاقستان وبلىسى، ءۇرجار اۋدانى، تاسكەسكەن اۋىلىندا تۋىپ، وسكەن.
كۇيشى، دومبىراشى، عالىم. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى،

جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
قىزعانشاعىم مەنىڭ
قىزعانشاعىم مەنىڭ
مەرەكە
مەرەكە
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
قارىنداسىم (OST «اعا»)
قارىنداسىم (OST «اعا»)
ankui app
ankui. kz