داستان ورازبەكوۆ
داستان ورازبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 15
  • كورلىم: 8678
ءانشى تۋرالى

داستان ءدارىباي ۇلى ورازبەكوۆ (5 اقپان 1982 جىل، جامبىل وبلىسى، سارىسۋ اۋدانى، جاڭاتاس قالاسىندا تۋعان) — «وردا» توبىنىڭ بەلدى ءانشىسى، ءبيشى، اكتور.

كوك اسپان
كوك اسپان
الاۋ
الاۋ
كوك اسپان
كوك اسپان
سەن باقىتتى بولشى
سەن باقىتتى بولشى
سەن باردا  (OST «تاعى دا ءسۇي»)
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
ankui app
ankui.kz