كەنەن ازىربايەۆ
كەنەن ازىربايەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 39
  • كورلىم: 579
ءانشى تۋرالى

كەنەن ازىربايەۆ (8 مامىر، 1884، جامبىل وبلىسى قورداي اۋدانى ءماتىبۇلاق دەگەن ءوڭىر - 12 ءساۋىر، 1976) - قازاقتىڭ ايگىلى حالىق اقىنى، كومپوزيتور. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ونەر قايراتكەرى.

قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
امانات
امانات
كۇندە كۇندە
كۇندە كۇندە
ورالماس
ورالماس
الاۋ
الاۋ
ankui app
ankui.kz