ءمادينا ەرالييەۆا
ءمادينا ەرالييەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 31
  • كورلىم: 1704
ءانشى تۋرالى

ءمادينا ەسمالاي قىزى ەرالييەۆا (2 تامىز 1954، قىزىلوردا وبلىسى قازالى اۋدانى — 27 قاراشا 2000، قازالى اۋدانى) —ءانشى، قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى (1990).

تار زامان
تار زامان
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر
ءومىر
اللو
اللو
ۇلى دالا
ۇلى دالا
ankui app
ankui.kz