ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا
ءمادينا ءسادۋاقاسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 51
  • كورلىم: 1984
ءانشى تۋرالى

ءمادينا باقىتجان قىزى ءسادۋاقاسوۆا (1979 جىلى 8 قىركۇيەكتە الماتىدا تۋعان) — ەسترادا ءانشىسى، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2011). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى.

ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
اقساق قۇلان
اقساق قۇلان
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
اەروپورت
اەروپورت
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ءمولدىر ەربول - ايالاي̆سىڭ با؟
ankui app
ankui.kz