مايرا ءىلياسوۆا
مايرا ءىلياسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 8
  • كورلىم: 3191
ءانشى تۋرالى

مايرا ءىلياسوۆا (1956 جىلى 3 مامىردا شىعىس قازاقستان وبلىسى تارباعاتاي اۋدانىندا تۋعان) — ءانشى، پروديۋسەر. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1995).

ۇمىتىلماس كۇن
ۇمىتىلماس كۇن
"ءدۇر قامشى" ءانى
"ءدۇر قامشى" ءانى
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
ارمان الدامايدى
ارمان الدامايدى
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
ankui app
ankui.kz