مەرۋەرت تۇسىپبايەۆا
مەرۋەرت تۇسىپبايەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 7
  • كورلىم: 2805
ءانشى تۋرالى

مەرۋەرت بالعاباي قىزى تۇسىپبايەۆا (1971 جىلى 6 تامىزدا پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋدانىندا تۋعان) — قازاقستاندىق تانىمال ەسترادا ءانشىسى، كينو اكتريسا، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2000). پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2009).

ورتەكە - ءورالتاي
ورتەكە - ءورالتاي
ماڭگىلىك ماxاببات
ماڭگىلىك ماxاببات
كىنا بار
كىنا بار
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
جۇگىرىپ، جۇگىرىپ تالمايمىن
ankui app
ankui.kz