مەرۋەرت ءتۇسىپبايەۆا
مەرۋەرت ءتۇسىپبايەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 7
  • كورلىم: 1212
ءانشى تۋرالى

مەرۋەرت بالعاباي قىزى ءتۇسىپبايەۆا (1971 جىلى 6 تامىزدا پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋدانىندا تۋعان) — قازاقستاندىق تانىمال ەسترادا ءانشىسى، كينو اكتريسا، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2000). پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2009).

قايدا؟
قايدا؟
جۇلدىزىم
جۇلدىزىم
ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
قۇستارمەن قوشتاسۋ
قۇستارمەن قوشتاسۋ
بۇل ءانىم
بۇل ءانىم
ankui app
ankui. kz