مەرۋەرت تۇسىپبايەۆا
مەرۋەرت تۇسىپبايەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 7
  • كورلىم: 1655
ءانشى تۋرالى

مەرۋەرت بالعاباي قىزى تۇسىپبايەۆا (1971 جىلى 6 تامىزدا پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋدانىندا تۋعان) — قازاقستاندىق تانىمال ەسترادا ءانشىسى، كينو اكتريسا، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2000). پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2009).

دايديداۋ
دايديداۋ
سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
ارمان-اي
ارمان-اي
اقۇدايلار
اقۇدايلار
سەن باردا  (OST «تاعى دا ءسۇي»)
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
ankui app
ankui.kz