مەرۋەرت ءتۇسىپبايەۆا
مەرۋەرت ءتۇسىپبايەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 7
  • كورلىم: 1021
ءانشى تۋرالى

مەرۋەرت بالعاباي قىزى ءتۇسىپبايەۆا (1971 جىلى 6 تامىزدا پاۆلودار وبلىسى باياناۋىل اۋدانىندا تۋعان) — قازاقستاندىق تانىمال ەسترادا ءانشىسى، كينو اكتريسا، تەلەجۇرگىزۋشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015). قازاقستان جاستار وداعى سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2000). پەداگوگيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2009).

جۇلدىزىم
جۇلدىزىم
امانات
امانات
تار زامان
تار زامان
دوستىق سەزىم
دوستىق سەزىم
ءۇمىت
ءۇمىت
ankui app
ankui. kz