مۇراتبەك حايرولدا
مۇراتبەك حايرولدا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 8
  • كورلىم: 1307
ءانشى تۋرالى

مۇراتبەك حايرولدا ەلىمىزدىڭ جاس ونەرپازى، “قازاقستان داۋىسى” ءۇشىنشى ماۋسىمىنىڭ جەڭىمپازى، سەلينوگراد اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ مادەني ۇيىمداستىرۋشىسى.

ادەمى اي مەن بىرگە
ادەمى اي مەن بىرگە
اينا
اينا
ۇلى دالا
ۇلى دالا
ورالماس
ورالماس
تاعى دا
تاعى دا
ankui app
ankui.kz