مۇراتبەك حايرولدا
مۇراتبەك حايرولدا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 9
  • كورلىم: 7098
ءانشى تۋرالى

مۇراتبەك حايرولدا ەلىمىزدىڭ جاس ونەرپازى، “قازاقستان داۋىسى” ءۇشىنشى ماۋسىمىنىڭ جەڭىمپازى، سەلينوگراد اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ مادەني ۇيىمداستىرۋشىسى.

ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
جالعىز-اق بيلە
جالعىز-اق بيلە
ادەمى اي مەن بىرگە
ادەمى اي مەن بىرگە
مۇزبالاق
مۇزبالاق
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
ankui app
ankui.kz