مۇراتبەك حايرولدا
مۇراتبەك حايرولدا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 9
  • كورلىم: 1968
ءانشى تۋرالى

مۇراتبەك حايرولدا ەلىمىزدىڭ جاس ونەرپازى، “قازاقستان داۋىسى” ءۇشىنشى ماۋسىمىنىڭ جەڭىمپازى، سەلينوگراد اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ مادەني ۇيىمداستىرۋشىسى.

سەن قورقاقسىڭ
سەن قورقاقسىڭ
اينا
اينا
ماحاببات دەگەن
ماحاببات دەگەن
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
باۋىرلار
باۋىرلار
ankui app
ankui.kz