نۇرلان ونەربايەۆ
نۇرلان ونەربايەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 38
  • كورلىم: 18561
ءانشى تۋرالى

نۇرلان ءالتاي ۇلى ونەربايەۆ (1961 جىلى 4 قاراشادا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى، تولە بي اۋدانىنداعى قازاقستان اۋىلىندا تۋعان) — ءانشى، اكتەر، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1995). قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2008). دارىن مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى (1995).

شۋدىڭ بويىندا
شۋدىڭ بويىندا
ادەمى اي مەن بىرگە
ادەمى اي مەن بىرگە
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
نەگە
نەگە
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
ankui app
ankui.kz