قارلىعاش & دامەلي & ماقپال
قارلىعاش & دامەلي & ماقپال اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 1
  • كورلىم: 1458
ءانشى تۋرالى

قارلىعاش & دامەلي & ماقپال

سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
سەن قورقاقسىڭ
سەن قورقاقسىڭ
قيىن وڭاي
قيىن وڭاي
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
سەن باردا  (OST «تاعى دا ءسۇي»)
سەن باردا (OST «تاعى دا ءسۇي»)
ankui app
ankui.kz