قايرات نۇرتاس
قايرات نۇرتاس اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 205
  • كورلىم: 28174
ءانشى تۋرالى

قايرات نۇرتاس (25 اقپان 1989 جىل وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى تۇركىستان قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن) — قازاقستاننىڭ ەسترادالىق ءانشىسى. بۇگىنگى تاڭداعى قازاق تىلىندە ءان ايتاتىن انشىلەردىڭ ىشىندەگى ەڭ تانىمالى. تىڭدارماندار مەن ارىپتەستەرىنىڭ اراسىندا كوپتەگەن تابىنۋشىلارى بار.

جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
قۇستارمەن قوشتاسۋ
قۇستارمەن قوشتاسۋ
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
كەلمەيسىڭ سەن ءقايتىپ
كەلمەيسىڭ سەن ءقايتىپ
سىرلاسۋ
سىرلاسۋ
ankui app
ankui.kz