سالتانات باقايەۆا
سالتانات باقايەۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 11
  • كورلىم: 1683
ءانشى تۋرالى

سالتانات ەرمەك قىزى باقايەۆا (1987 جىلى 24 قىركۇيەكتە الماتى وبلىسى تالعاردا تۋعان) — قازاقستاندىق تانىمال ەسترادا ءانشىسى، كينو جانە تەاتر اكتريساسى. قازاقستان جاستار وداعى "سەرپەر" سىيلىعىنىڭ يەگەرى (2015).

امانات
امانات
ورتەكە - ءورالتاي
ورتەكە - ءورالتاي
نەگە
نەگە
بارىڭ ءۇشىن
بارىڭ ءۇشىن
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭ
ankui app
ankui.kz