ساۋلە جانپەيىسوۆا
ساۋلە جانپەيىسوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 76
  • كورلىم: 9074
ءانشى تۋرالى

ساۋلە ستاحانشىل قىزى جانپەيىسوۆا (14 تامىز 1966 جىل، جامبىل وبلىسى، سارىسۋ اۋدانى، ماياتاس اۋىلى) – قازاقستاندىق ءداستۇرلى ءان ونەرىن ناسحاتتاۋشى ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. دارىن مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ يەگەرى. فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى. سارىسۋ اۋدانىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى.

ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
بۇل ومىردە
بۇل ومىردە
ارماندا
ارماندا
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
قىزىل راۋشان
قىزىل راۋشان
ankui app
ankui.kz