تالعات مۇقىشيەۆ
تالعات مۇقىشيەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 22
  • كورلىم: 1779
ءانشى تۋرالى

تالعات كارىپجان ۇلى مۇقىشيەۆ 1962 جىلى ماۋسىم ايىنىڭ 10 كۇنى شىعىس قازاقستان وبلىسى، تارباعاتاي اۋدانى، اقسۋات اۋىلىندادۇنيەگە كەلگەن. سىبىزعىشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت قايراتكەرى» (2005)، ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى (2010)، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ دوسەنتى (2012).

ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
ايت ەندi
ايت ەندi
امانات
امانات
ءتاتتى داۋىس
ءتاتتى داۋىس
گۇلمىن
گۇلمىن
ankui app
ankui.kz