تولەگەن مومبەكوۆ
تولەگەن مومبەكوۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 9
  • كورلىم: 2375
ءانشى تۋرالى

تولەگەن مومبەكوۆ (1918، سوزاق اۋدانى، سىزعان اۋىلى) — كۇيشى. قازكسر-نىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن مادەنيەت قىزمەتكەرى. ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىسقا قاتىسقان.

ارمان-اي
ارمان-اي
قۇدالار
قۇدالار
اەروپورت
اەروپورت
عاشىقتار ءبيى
عاشىقتار ءبيى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
ankui app
ankui.kz