تولقىن زابيروۆا
تولقىن زابيروۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 24
  • كورلىم: 2709
ءانشى تۋرالى

تولقىن قالي قىزى زابيروۆا (1970 جىلى 17 قازاندا سەمەي وبلىسى اياگوز قالاسىندا تۋعان) — قازاق ەستراداسىنا وپەرالىق مۋزىكانى اكەلگەن تۇڭعىش ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2008). ونەرتانۋ عىلىمدارىنىڭ كانديداتى. قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى.

ۇمىتىلماس كۇن
ۇمىتىلماس كۇن
ەركە قىز
ەركە قىز
قاراپ-قاراپ
قاراپ-قاراپ
ورىس قىز
ورىس قىز
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
ankui app
ankui.kz