جانار دۇعالوۆا
جانار دۇعالوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 36
  • كورلىم: 1919
ءانشى تۋرالى

جانار اسىلبەك قىزى دۇعالوۆا (1987 جىلدىڭ 17 قاڭتارىندا قازاقستاننىڭ قىزىلوردا قالاسىندا تۋعان)[1] — قازاقستاندىق ءانشى. Türkvizyon 2014 ءان بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى. KeshYou توبىنىڭ بۇرىنعى ورىنداۋشىسى. 2014 جىلدىڭ تامىزىنان باستاپ، جەكە دارا مانسابىن باستادى. ق ر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى (2015 ج.).

زىڭ زىڭ
زىڭ زىڭ
كوركەمىم
كوركەمىم
بولشى جانىمدا
بولشى جانىمدا
ماڭگىلىك ماxاببات
ماڭگىلىك ماxاببات
وتىڭدى وشىرمە
وتىڭدى وشىرمە
ankui app
ankui.kz