حالىق اندەرى
حالىق اندەرى
  • ءان (كۇي) سانى: 165
  • كورلىم: 9533
جانر تۋرالى

اۋىزشا داستۇرمەن ساقتالعان جانە قوعامعا تانىس قانداي دا ءبىر ۇلت پەن ەتنيكالىق توپ ادامدارىنا ارنالعان ەرەكشە اۋەن.

ankui.kz