حالىق اندەرى
حالىق اندەرى
  • ءان (كۇي) سانى: 169
  • كورلىم: 52104
جانر تۋرالى

اۋىزشا داستۇرمەن ساقتالعان جانە قوعامعا تانىس قانداي دا ءبىر ۇلت پەن ەتنيكالىق توپ ادامدارىنا ارنالعان ەرەكشە اۋەن.

ankui.kz