جان دوسىم
جان دوسىم
جۇكتەۋ 252
ءان تۋرالى

تورەعالي تورەالى & ايان سەيىتوۆ - جان دوسىم
ءانىن جازعان: مۇرات رىسپەك
ءسوزىن جازعان: قاينار الاگوزوۆ

سەنى ىزدەيمىن
سەنى ىزدەيمىن
امانات
امانات
قىزعانشاعىم مەنىڭ
قىزعانشاعىم مەنىڭ
شىدامنىڭ دا شەگى بار
شىدامنىڭ دا شەگى بار
سەن باقىتتى بولشى
سەن باقىتتى بولشى
ankui app
ankui.kz