دينارا سۇلتان
دينارا سۇلتان اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 9
  • كورلىم: 1525
ءانشى تۋرالى

دينارا سۇلتان (قوسكەلدييەۆا) (1986 جىلى، 8 جەلتوقساندا اتىراۋ قالاسىندا تۋعان) — قازاق ءانشىسى.

كوركەمىم
كوركەمىم
"ءدۇر قامشى" ءانى
ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
دوعار
دوعار
بۇل ءانىم
بۇل ءانىم
ankui app
ankui.kz