دينارا سۇلتان
دينارا سۇلتان اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 9
  • كورلىم: 2173
ءانشى تۋرالى

دينارا سۇلتان (قوسكەلدييەۆا) (1986 جىلى، 8 جەلتوقساندا اتىراۋ قالاسىندا تۋعان) — قازاق ءانشىسى.

جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
جۇرەگىڭنەن ءبىر ورىن بەر
ارمان-اي
ارمان-اي
مەرەكە
مەرەكە
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ليۋبوۆ ۋستاۆشيح لەبەدەي
ankui app
ankui.kz