باعدات ءساميدينوۆا
باعدات ءساميدينوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 21
  • كورلىم: 4676
ءانشى تۋرالى

باعدات ءساميدينوۆا (5 اقپان، 1954 جىلى تۋعان، مەركى اۋدانى اقارال اۋىلى) – ءانشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى.

باۋىرلار
باۋىرلار
"ءدۇر قامشى" ءانى
"ءدۇر قامشى" ءانى
قىزعانشاعىم مەنىڭ
قىزعانشاعىم مەنىڭ
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
سىرعاڭنىڭ سىڭارى
ankui app
ankui.kz