باعدات ءساميدينوۆا
باعدات ءساميدينوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 21
  • كورلىم: 1572
ءانشى تۋرالى

باعدات ءساميدينوۆا (5 اقپان، 1954 جىلى تۋعان، مەركى اۋدانى اقارال اۋىلى) – ءانشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى.

باۋىرلار
باۋىرلار
ورتەكە - ءورالتاي
ورتەكە - ءورالتاي
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
بۇل-بۇل قۇسىم-اي
الاۋ
الاۋ
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
الاقاننان ۇشقان اققۋىم
ankui app
ankui.kz