باعدات ءساميدينوۆا
باعدات ءساميدينوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 21
  • كورلىم: 1227
ءانشى تۋرالى

باعدات ءساميدينوۆا (5 اقپان، 1954 جىلى تۋعان، مەركى اۋدانى اقارال اۋىلى)-ءانشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى.

باۋىرلار
باۋىرلار
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
ءومىر
ءومىر
قارىنداسىم (OST «اعا»)
قارىنداسىم (OST «اعا»)
جاسىرىن ماxاببات
جاسىرىن ماxاببات
ankui app
ankui. kz