باعدات ءساميدينوۆا
باعدات ءساميدينوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 21
  • كورلىم: 1413
ءانشى تۋرالى

باعدات ءساميدينوۆا (5 اقپان، 1954 جىلى تۋعان، مەركى اۋدانى اقارال اۋىلى) – ءانشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى.

باۋىرلار
باۋىرلار
كوركەمىم
كوركەمىم
ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
اللو
اللو
ankui app
ankui.kz