باعدات ءساميدينوۆا
باعدات ءساميدينوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 21
  • كورلىم: 2552
ءانشى تۋرالى

باعدات ءساميدينوۆا (5 اقپان، 1954 جىلى تۋعان، مەركى اۋدانى اقارال اۋىلى) – ءانشى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى.

باۋىرلار
باۋىرلار
ءيا، دەدىم
ءيا، دەدىم
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
ءومىر
ءومىر
گرەشنايا ستراست
گرەشنايا ستراست
ankui app
ankui.kz