ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى
ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 14
  • كورلىم: 711
ءانشى تۋرالى

ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى (شىن اتى — ىبىراي) (1860، كوكشەتاۋ وبلىسى، ۆولودارسكيي اۋدانى — 1930) — قازاقتىڭ حالىق سازگەرى، بەلگىلى ءانشى (تەنور) ءارى اقىن-يمپروۆيزاتور، كلاسسيكالىق حالىق مۋزىكاسىنىڭ ءىرى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى.

ءبىر سەن ءۇشىن
ءبىر سەن ءۇشىن
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
قوشتاسۋدىڭ قيىنى-اي
ءومىر-اي، ءومىر
ءومىر-اي، ءومىر
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
ۇيلەنەيىك عاشىعىم
گۇلمىن
گۇلمىن
ankui app
ankui.kz