ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى
ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 14
  • كورلىم: 422
ءانشى تۋرالى

ۇكىلى ىبىراي ءساندىباي ۇلى (شىن اتى — ىبىراي) (1860، كوكشەتاۋ وبلىسى، ۆولودارسكيي اۋدانى — 1930) — قازاقتىڭ حالىق سازگەرى، بەلگىلى ءانشى (تەنور) ءارى اقىن-يمپروۆيزاتور، كلاسسيكالىق حالىق مۋزىكاسىنىڭ ءىرى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى.

ماحاببات بەر ماعان
ماحاببات بەر ماعان
قايداسىڭ
قايداسىڭ
بۇل ومىردە
بۇل ومىردە
ارماندا
ارماندا
تاعى دا
تاعى دا
ankui app
ankui.kz