ايگۇل قوسانوۆا
ايگۇل قوسانوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 46
  • كورلىم: 2301
ءانشى تۋرالى

ايگۇل قوسانوۆا (1974، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۋعان) — دومبىراشى، ءانشى.قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. "دارىن" مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى. قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ پەدوگوگ-دوسەنتى.

سەن بولماساڭ
سەن بولماساڭ
بولشى جانىمدا
بولشى جانىمدا
وتىڭدى وشىرمە
وتىڭدى وشىرمە
سەن باقىتتى بولشى
سەن باقىتتى بولشى
باۋىرلار
باۋىرلار
ankui app
ankui.kz