ايگۇل قوسانوۆا
ايگۇل قوسانوۆا اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 46
  • كورلىم: 1616
ءانشى تۋرالى

ايگۇل قوسانوۆا (1974، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۋعان) — دومبىراشى، ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. "دارىن" مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرى. قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىنىڭ پەدوگوگ-دوتسەنتى.

ماحاببات بەر ماعان
ماحاببات بەر ماعان
دوستىق سەزىم
دوستىق سەزىم
قۇدالار
قۇدالار
ۇناپ قالدىڭ
ۇناپ قالدىڭ
اجە
اجە
ankui app
ankui. kz