رامازان ستامعازييەۆ
رامازان ستامعازييەۆ اندەرى(كۇيلەرى)
  • ءان (كۇي) سانى: 67
  • كورلىم: 17025
ءانشى تۋرالى

رامازان ءومىرالى ۇلى ستامعازييەۆ (1967 جىلى 3 مامىردا الماتى وبلىسى، رايىمبەك اۋدانى، كوكپياز اۋىلىندا تۋعان) — قازاقتىڭ حالىق اندەرى مەن ءداستۇرلى اندەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاپ جۇرگەن ءانشى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ءارتىسى (1998). "قۇرمەت" وردەنىنىڭ يەگەرى.

ەر تۇران
ەر تۇران
قۇدالار
قۇدالار
اەروپورت
اەروپورت
مۇزبالاق
مۇزبالاق
وتىڭدى وشىرمە
وتىڭدى وشىرمە
ankui app
ankui.kz